Biblia tanulmányozás

Biblia tanulmányozás

Minden héten Szombaton a gyülekezeti imatermünkben 9.30 tól Bibliatanulmányozást tartunk amire minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk !

Az alábbi linkeken elérhetőek a bibliatanulmányok, online nézhető, hallgatható és letölthető anyaga:

 

               

 

2020. – IV. Negyedév

O K T A T Á S

Letölthető
Pdf
    Videó  
       
       
       
Jézus, a mesteri Tanító  05. hét    
“Az Úr szemei” – a Biblia világképe  04. hét VIDEO  
A törvény, mint tanítómester  03. hét VIDEÓ   
A család  02. hét VIDEÓ   
Tanítás az Édenben  01. hét VIDEÓ   
       
       
       
       
       
       
HOGYAN ÉRTELMEZZÜK A SZENTÍRÁST?       
       
Egyedül a Szentírás − Sola Scriptura  05. hét    
A Biblia − teológiánk irányadó forrása   04. hét  VIDEÓ  
Jézus és az apostolok nézete a Bibliáról   03. hét  VIDEÓ  
A Biblia eredete és jellege   02. hét  VIDEÓ  
A Biblia egyedi volta   01. hét  VIDEÓ  
       
       
       
       
       
 2019      
 ÉNVELEM CSELEKEDTÉTEK MEG       
       
Kegyelemmel  12. hét    
Az advent reményében élni  11. hét  VIDEÓ  
Az evangélium szerinti élet   10. hét  VIDEÓ  
Szolgálat az újszövetségi Egyházban  09. hét  VIDEÓ  
A legkisebbek   08. hét  VIDEÓ  
Jézus és a segítségre szorulók  07. hét  VIDEÓ  
Imádjátok a Teremtőt   06. hét  VIDEÓ  
Próféták kiáltó szava   05. hét  VIDEÓ  
Isten a Teremtő   04. hét  VIDEÓ  
Szombat: a szabadság napja  03. hét  VIDEÓ  
Jobb világ készül  02. hét  VIDEÓ  
Isten a Teremtő  01. hét  VIDEÓ  
     
     
ÉLETSZAKASZOK A CSALÁDBAN      
     
Szívbeli változás a végidőben  13. hét    
.      
 ..      
 …      
     
A JELENÉSEK KÖNYVE      
.      
..      
     
Méltó a Bárány
  04. hét    
Jézus üzenete a hét gyülekezetnek
  03. hét VIDEO  
A gyertyatartók között
  02. hét VIDEO  
A pátmoszi evangélium
  01. hét VIDEO  

     

     
                                                              2018      
                                           Egység Krisztusban
     

     

   
Egyházszervezet és egység
 12. hét  VIDEO  
Egység az istentiszteletben
 11. hét  VIDEO  
Egység és megromlott kapcsolatok
 10. hét  VIDEO  
A legmeggyőzőbb bizonyíték
 09. hét  VIDEO  
A hit egysége
 08. hét  VIDEO  
Konfliktushelyzetben
 07. hét  VIDEO  
Képek az egységről
 06. hét  VIDEO  
Egység az őskeresztény egyházban
 05. hét  VIDEO  
Az egység kulcsa
 04. hét  VIDEO  
„Hogy mindnyájan egyek legyenek”
 03. hét  VIDEO  
A széthúzás okai
 02. hét  VIDEO  
Teremtés és bűneset
 01. hét  VIDEO  

     

     
Az apostolok cselekedetei
     

     
A római út
 13. hét  VIDEÓ  
Cézáreai fogság
 12. hét  VIDEÓ  
A jeruzsálemi letartóztatás
 11. hét  VIDEÓ  
A harmadik misszióút
 10. hét  VIDEÓ  
A második misszióút
 09. hét  VIDEÓ  
A Jeruzsálemi zsinat
 08. hét  VIDEÓ  
Pál első misszióútja  07. hét  VIDEÓ  
Péter szolgálata  06. hét  VIDEÓ  
Pál megtérése
 05. hét  VIDEÓ  
Az első egyházi vezetők
 04. hét  VIDEÓ  
Élet a korai Egyházban
 03. hét  VIDEÓ  
Pünkösd
 02. hét  VIDEÓ  
“…lesztek nékem tanúim…”
 01. hét  VIDEÓ

   

                                   Felkészülés a végidőre
     

     
 Az Úr Jézus Krisztus visszatérése  13. hét  VIDEÓ  
 Babilon és Armageddon  12. hét  VIDEÓ  
 Isten pecsétje, vagy a fenevad bélyege  11. hét  VIDEÓ  
 Amerika és Babilon  10. hét  VIDEÓ  
 Végidei megtévesztések  09. hét  VIDEÓ  
 Imádjátok a Teremtőt
 08. hét  VIDEÓ  
 Máté 24. és 25. fejezete
 07. hét  VIDEÓ  
 A törvény “megváltoztatása”
 06. hét  VIDEÓ  
 Krisztus a mennyei szentélyben
 05. hét  VIDEÓ  
 Az üdvösség és az utolsó idő
 04. hét  VIDEÓ  
 Jézus és a Jelenések könyve
 03. hét  VIDEÓ  
 Dániel és a végidő
 02. hét  VIDEÓ  
 Kozmikus küzdelem
 01. hét  VIDEÓ  


               I. negyedév: “Sáfárság: a szív indítékai”
.
 A sáfárság eredményeiA  13. hét  VIDEÓ
 A sáfár szokásai  12. hét  VIDEÓ
 Adósság: naponkénti döntés  11. hét  VIDEÓ
 A sáfárság szerepe  10. hét  VIDEÓ
 A hála adományai  09. hét  VIDEÓ
 A tizedfizetés hatásai  08. hét  VIDEÓ
 Őszinteség Isten előtt  07. hét  VIDEÓ
 A sáfár ismertetőjegyei  06. hét  VIDEÓ
 Sáfárok az Éden utáni időben  05. hét  VIDEÓ
 Elkerülni a világ útjait  04. hét  VIDEÓ
 Isten, vagy a mammon?e  03. hét  VIDEÓ
 Meglátom, akarom, megszerzem  02. hét  VIDEÓ
 Az anyagiasság hatása  01. hét  VIDEÓ
.
.
                                                    2017
IV. negyedév: “Egyedül hit által: a Római levél”
.
Keresztény életmód  13. hét  VIDEÓ
Jóval győzni meg a gonoszt  12. hét  VIDEÓ
A választottak  11. hét  VIDEÓ
Az ígéret gyermekei  10. hét  VIDEÓ
Nincs többé kárhoztatás  09. hét  VIDEÓ
Róma 7 embere  08. hét  VIDEÓ
Győzelem a bűn felett  07. hét  VIDEÓ
Ádám és Jézus
 06. hét  VIDEÓ  
Ábrahám hite
 05. hét  VIDEÓ  
A hit általi megigazulás
 04. hét  VIDEÓ  
Az emberiség helyzete
 03. hét  VIDEÓ  
A konfliktus  02. hét  VIDEÓ  
Pál apostol Rómában  01. hét
 VIDEÓ  
.
.
.
                III. negyedév: “A Galáciai levél”
.
Dicsekedés a keresztben 14. hét  VIDEÓ
Az evangélium és az egyház 13. hét  VIDEÓ
Lélek által élni 12. hét  VIDEÓ
Szabadság Krisztusban 11. hét  VIDEÓ
A két szövetség 10. hét  VIDEÓ
Pál pásztori írásai 09. hét  VIDEÓ
Szolgákból örökösök 08. hét  VIDEÓ
A hithez vezető út 07. hét  VIDEÓ
Az ígéret elsőbbsége 06. hét  VIDEÓ
Hit az ószövetségi időkben 05. hét  VIDEÓ
A hit általi megigazulás 04. hét  VIDEÓ
Az evangélium egysége 03. hét  VIDEÓ
Pál tekintélye és evangéliuma 02. hét  VIDEÓ
Pál, a pogányok apostola 01. hét  VIDEÓ
.
.
.
II. negyedév: “LEGELTESD AZ ÉN JUHAIMAT” PÉTER ELSŐ ÉS MÁSODIK LEVELE
.
Péter első és második levelének fő témái  13. hét  VIDEÓ
Az Úr napja  12. hét  VIDEÓ
Hamis tanítók  11. hét  VIDEÓ
Prófécia és a Szentírás  10. hét  VIDEÓ
Légy az, akinek mondod magad  09. hét  VIDEÓ
Jézus Péter írásaiban  08. hét  VIDEÓ
Szolgáló vezetés  07. hét  VIDEÓ
Szenvedni Krisztusért  06. hét  VIDEÓ
Istenért élni  05. hét  VIDEÓ
Emberi kapcsolatok  04. hét  VIDEÓ
Királyi papság  03. hét  VIDEÓ
Romolhatatlan örökség  02. hét  VIDEÓ
Péter személye  01. hét  VIDEÓ
.

A Biblia tanulmány nyomtatott változata megrendelhető: az Advent Kiadónál